STOP NOWOTWOROM !

MENU
STRONA GŁÓWNA

INFORMACJE

DO POBRANIA

KONTAKT

ZDJĘCIA
Zdjęcia 1

Zdjęcia 2


Zdjęcia 3


POBIERZ
ANKIETĘ!

   
    W czerwcu 2007 roku rozpoczęto realizację powiatowego programu edukacyjno-
profilaktycznego STOP NOWOTWOROM, której koordynatorem byłem jako Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

   Głównym celem programu było zmniejszenie zachorowalności i umieralności wśród mieszkańców powiatu sulęcińskiego na choroby nowotworowe .
   Ogółem działaniami  informacyjno-edukacyjnymi  dotyczącymi nowotworów objęto do września 2011 roku ok. 3000  osób podczas różnego rodzaju akcji i prelekcji edukacyjnych i informacyjnych.   Do większych należy zaliczyć akcje przeprowadzone:

    - w 19 kościołach - przy współudziale proboszczów dekanatu sulęcińskiego
    - dwie  w zakładzie pracy MOLTECH- POLSKA Sp. z o.o. dla ponad 1000 pracowników.
    - w lipcu 2010 podczas Festynu Parafialnego

    W 2008 roku nawiązaliśmy współpracę z Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie, dzięki czemu grupa 180 osób została bezpłatnie przebadana pod kątem genetycznej predyspozycji do nowotworów w rodzinie przez specjalistę onkologa powyższego centrum.
    Do 20% z przebadanych osób stało się pacjentami Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie, gdzie są poddawani systematycznym badaniom specjalistycznym.
    Obecne zamierzam podjąć działania zmierzające do dotarcia wiekszej liczby do osób i ich rodzin o szczególnej podatności na zachorowania na choroby nowotworowe  uwarunkowanych genetycznie.